Начало, Home Продукти, Products Услуги, Services Контакти, Contacts
Можете да разгледате подробни снимки на нашите продукти тук >>>
навесен култиватор

 НАВЕСНИ КУЛТИВАТОРИ
  Този модел култиватор Белла е предназначен за слята предсеитбена обработка на почвата с дълбочина до 18 см. Съчетават следните функции: подрязва поникналите плевели ,подравнява почвата , раздробява и разрохква почвата , създава равно легло за семената на зададена дълбочина ,притъпква почвата и запазва влагата.
 

Необходима мощност

Маса

140 к.с. - 6м

2040кг. - 6м.

     сечки           сечки         

прикачен култиватор

ПРИКАЧНИ КУЛТИВАТОРИ
 
Култиваторът БЕЛЛА е предназначен за култивиране на полета или предсеитбена обработка, култивиране на угари с цел раздробяване на буци и подравняване на полето, култивиране на площи с цел подобряване аерацията на почвата и почистване от къртичини. Същият притежава голяма функционална надеждност, дори при наличието на голямо количество плевели или други растителни остатъци и висока производителност. Осигурява пълно подрязване на плевелите при много малко теглително съпротивление.
Триредното разположение на работните органи осигурява добра почвообработка и размесването на почвата, както и намалява до максимум задръстванията с растителни отпадъци. Поставения подравнител отпред изравнява макронеравностите. Следващият отзад валяк служи за подраняване и притъпкване на почвата.
Може да се използва на всички видове почви с изключение на влажни. Може да се движи и по наклонени терени до 15%.

Необходима мощност Маса
200 к.с. - 6м 6600кг. - 6м.

     сечки            сечки          сечки

окопен култиватор

ОКОПНИ КУЛТИВАТОРИ
   Окопния култиватор Белла е предназначен за обработка и подготовка на почвата при отглеждане на царевица, слънчоглед, памук, тютюн, бобови култури, цвекло и др.
Предпазва от появата на плевели, запазва влагата в почвата. След обработката с този тип култиватор се подобрява пропускливостта на вода и се предотвратява бързото изсъхване на почвата.
 

Необходима мощност Маса
80 к.с. - 6 реда 960 кг. - 6 реда


 
     сечки          сечки

дискова брана

ДИСКОВИ БРАНИ
  Компактните дискови брани, навесни БН 4000, БН 5000 и БН 6000 са предназначени за дисковане на стърнища или предсеитбена обработка, дисковане на угари с цел раздробяване на буци и подравняване на полето, дисковане на ливади и пасища с цел подобряване аерацията на почвата и почистване от къртичини. Същите притежават голяма функционална надеждност, дори при наличието на голямо количество слама или други растителни остатъци и висока производителност. Плиткото размесване на растителните остатъци като стърнище, слама и междинни култури, подобрява защитата на почвата от ерозия.Двуредното разположение на дисковете осигурява почвообработката и размесването на почвата.Следващият отзад валяк с пръстеновидни клинови профили служи за притъпкване на почвата и за регулиране на дълбочината на дисковете. Може да се използва на всички видове почви с изключение на влажни и лепкави такива, които не трябва да са замърсени с камъни. Може да се движи и по наклонени терени до 15%.

Необходима мощност Маса
150 к.с. - 4м. 2040кг. - 4м.

 
     сечки          сечки          сечки

СЕЧКА

СЕЧКИ
   Приспособлението за нарязване и разхвърляне на слама е предназначено за нарязване и разхвърляне на сламата по време на работа на зърнокомбайни с влажност на нарязания материал до 20% . Нарязването и разхвърлянето на сламата позволява да се облекчат следващите агротехнически операции по обработката на почвата, както и да се подобри нейното плодородие.
Приспособлението се монтира в задната част на зърнокомбайните непосредствено под сламотръсите на предварително монтирана рама, която е елемент от приспособлението.
Приспособлението е разработено така, че да има възможност да бъде измествано при необходимост сламата да бъде оставена на откос след зърнокомбайна. Производителността на приспособлението не ограничава пропускателната способност на зърнокомбайна. 

     сечки          сечки          сечки          сечки

МУЛЧЕР

  МУЛЧЕРИ
  
Мулчерите Белла са предназначени за работа на полето, в лозя , овощни градини, за поддръжка на обрасли райони по пътищата. Смилат остатъци след жътва, клони и храсти, като спомагат за повишаването на почвеното плодородие . Принципът на работата комбинира раздробяване до подходящи размери на растителните остатъци и полагането им в равномерен слой върху почвата, което не възпрепятства последващите агротехнически операции. Едновременно с това се постига трайно запазване на почвената влага и структура
 

Необходима мощност Маса Обороти
80 к.с. 960 кг. 1000/2000 в мин.

     сечки            сечки

надробител

НАДРОБИТЕЛИ
  Многофункционалните надробители БЕЛЛА са разработени за третиране на: лозови пръчки и пръчки от киви, трева, отрязани клони и слама. Въпреки, че надробителите са създадени за работа върху пресечени терени, те не трябва да поемат камъни или пръст в надробителната камера. Правилната настройка на височината позволява на подбирача съвсем леко да докосва почвата. Не се препоръчва работа на каменисти или неравни терени. Работните органи ножове или чукове не трябва НИКОГА да докосват земята. 

Необходима мощност Маса Обороти
80 к.с. - 1.5м. 1020кг - 1.5м 2500 в мин.


     сечки          сечки          сечки

продълбочител

ПРОДЪЛБОЧИТЕЛИ
 
Основното предназначение на продълбочителите Белла е разрушаване на уплътнението на почвата получено в границата между горния и по-долния слой и възстановяване на почвеното плодородие. В задния край на машината е разположен зъбчат ролер,който раздробява буците и подравнява почвата. Има възможност за регулиране на дълбочината на работа на рогата.

Необходима мощност Маса
200 к.с. 870кг.


 
     сечки         сечки          сечки

фуражомелка

ФУРАЖОМЕЛКИ
  
Фуражомелката за груби фуражи БЕЛЛА е разработена за наситняване на груби фуражи (царевичак, слама или сено в балирано или в свободно състояние). Същата се задвижва от ел. двигател.

 

Производителност Маса Обороти
1 бала за 30 сек. 140кг. 1500 в мин.

 
    сечки                   

 

ФУРАЖОМЕЛКА - ХОРИЗОНТАЛНА

Тегло 400кг.
M
оже да се задвижва с редуктор, чрез трактор и електрическа с трифазен ток и мотор с мощност 11 KW.
 

      сечки     сечки   

   

 

   

 

ДИСКОВА БРАНА - НАВЕСНА 3м 

Изработка по поръчка на клиента с метален валяк или гумен валяк. С хидравлични цилиндри за повдигане на валяка.

Необходима мощност Маса
над 80 к.с. 1500кг.

 

      дискова брана     дискова брана     дискова брана

ДИСКОВА БРАНА V-ОБРАЗНА - размери от 1м до 3м 

Необходима мощност Маса
над 40 к.с. от 350 до 700кг.

 

      дискова брана

РОТАЦИОНЕН ОКОПЕН КУЛТИВАТОР
   Окопния култиватор Белла е предназначен за обработка и подготовка на почвата при отглеждане на царевица, слънчоглед, памук, тютюн, бобови култури, цвекло и др.
Предпазва от появата на плевели, запазва влагата в почвата. След обработката с този тип култиватор се подобрява пропускливостта на вода и се предотвратява бързото изсъхване на почвата.

Необходима мощност Маса
80 к.с. - 6 реда 1200 кг. - 6 реда

      окопен култиватор      култиватор окопен    

СЕЧКА ЗА СЛЪНЧОГЛЕДОВИ И ЦАРЕВИЧНИ СТЕБЛА - 4м 

Необходима мощност Маса
над 80 к.с. 800кг.

 

      сечка за царевица     сечка за царевица     сечка за царевица  

ФУРАЖОМЕЛКА ЧУКОВА 16

 

Производителност Мощност Брой чукове
500кг на час 4kW 16

 

      фуражомелка чукова     фуражомелка чукова       

ФУРАЖОМЛКА ЧУКОВА 32

Производителност Мощност Брой чукове
1200кг на час 7.5kW 32

 

      фуражомелка чукова     фуеажомелка чукова     фуражомела чукова

 

   

 


<< към галерията >>

гр. Левски, обл. Плевен , ул. Ст. Караджа №32
Производствен цех: ул. Ясна поляна № 4а (по пътя за Велико Търново, отбивката преди железопътния прелез)
Митко Стефанов Георгиев GSM: 0887/ 79 76 83; 0895/ 61 69 79; 0878/ 47 36 80
e-mail:
gally@et-bella.com