Начало, Home Продукти, Products Услуги, Services Контакти, Contacts

     Фирма „БЕЛЛА”  е производител на прикачен селскостопански инвентар .

   - Различни модели култиватори
  
- Дискови брани
   - Мулчери

   - Сечки за комбайни
   - Валяци за раздробяване
   - Устройство за намаляване оборотите на ДОН и Вектор
   - Фуражомелки за груб фураж
   - Продълбочители
  

Определени продукти могат да бъдат изработени на работна ширина, в зависимост от желанието на клиента .

Цените на продуктите произведени от фирмата са съобразени с българският пазар !
За подробна информация за избран от вас продукт, можете да се свържете с нас на посочените телефони или да използвате онлайн формуляра за въпроси  тук  >>>


 

Проект № BG16RFOP002-2.001-0342-C01 Повишаване производствения капацитет на   «БЕЛЛА-МИТКО ГЕОРГИЕВ» ЕТ“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ЧЛ. 50 АЛ. 1 ОТ ЗУСЕСИФ

Поставете нашата страница в лентата ви с отметки.